އައި.ވައި.ޑީ ކަޕްގައި ކައުންސިލުން ވާދަކުރި ޓީމްތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

އިސްދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އައި.ވައި.ޑީ) ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އައި.ވައި.ޑީ ކަޕް ގައި ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ފިރިހެނުންގެ ފުޓްސަލް ޓީމް އަދި އަންހެނުންގެ ހޭންޑް

Read more