ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް

Read more