އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގުނު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *