2022 ން 2026 އަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ލ.އިސްދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އަދި 2022 ގެ އެކްސަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *