ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ދުވަސް 07 ހަލާކުވެފައިވާ މަގުބައްތިއްތައް ހެދުމާއި ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުމާއި ހޮޅިދަނޑިތައް ރަނގަޅުކުރުން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *