ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 02 ޓަނުގެ ޕަވަރގޭޓް ޕިކަޕެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފިކްސްއެލޯ އިންޖިނިއަރިން އާއި އެކު ސޮއިކުރުން.