އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަަށް ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން