މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ލ.އިސްދުއަށް ކުރި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން