ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިތުގެ ބަލިހުންނަ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ކައުންސިލުން ޒިޔާރާތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހާލުބަލައި ހަދިޔާ ހަވާލުކުރުން