ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ، ފިކްސް އެލޯ އިންޖިނިއަރިންގ އާއިއެކު ވެވިފައިވާ ނަންބަރ 395-A/AGR/2023/2 (03 ޑިސެންބަރ 2023) އެއްބަސްވުމުގައިވާ، 02 ޓަނުގެ ޕަވަރގޭޓް ޕިކަޕް މިކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.